Thursday, March 31, 2011

Book "Meniti Kesempurnaan Iman"


Browse » Home » » Book "Meniti Kesempurnaan Iman"

Bismillahirahman rahim, segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Tuhan seru sekalian alam yang menyerusekalian hati hamba-Nya untuk selalu turut serta dalam samudera makrifat hingga tenggelam dalam kecintaan kepada-Nya.Shalawat serta salam atas Al-Mustafa Sayyidina Muhammad saw jadilah abadi padanya, keluarganya dan seluruh sahabatnya. 

Telah banyak permintaan dari saudara-saudari kita untuk membahas lebih lanjut seputar permasalahan khilafiyah semacam kegiatan Maulid, Tahlil, Ziarah Kubur, Dzikir, Yassin dan beberapa hal ubudiyah lainnya yang menurut sebahagian dari saudara kitadipungkiri kebenarannya.

Buku yang diberi judul "Meniti Kesempurnaan Iman" ini berisikan sanggahan atas buku "Benteng Tauhid" karya Syekh Abdullah Bin Baaz. Pada akhirnya adalah kewajiban bagi kita untukselalu menyeru dan menyeru atas mereka siapapun mereka selama mereka keturunan Adam as untuk terus mengenal indahnya keagungan islam sebagai akhlaq, pedoman hidup dan aqidah. wallahu a'lam.

Dengan segala kerendahan hati, saya berharapagar kehadiran buku ini dapat turut serta memperkaya khazanah keislaman kita.Walillahitaufiq. (Habib Munzir Almusawa, Pengasuh Majelis Rasulullah)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Related Posts:


Or

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik tombol subscribe di bawah untuk berlangganan gratis, dengan begitu Anda akan mendapat artikel terbaru via email dari www.faikshare.com


0 comments:

Blog Award

 

FaiK Share. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution of FaiK theme by FaiK MuLaCheLLa | Distributed by Blogger Templates Blog Corp